Du finner oss på Facebook

Logg inn

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Pedagogiske tips

Her er noen tips til bruk av "Nyhetene under lupen" (NUL), slik det har vært brukt av klasser og blir brukt i undervisningen i dag.

Medieovervåkninig
En del skoler har fjernsyn innstallert i klasserommet med tilgang til NRK og TV2. Noen av disse bruker nyhetene i fjernsynskanalene som en del av undervisningen, og som en ressurs i bruk av NUL etterpå. Hver eneste morgen klokken 09.00 får de med seg nyhetsoppdateringene på fjernsyn. Disse danner gjerne en diskusjonsrunde i klassen etterpå. Disse faste nyhetsinnslagene holder elevene oppdatert på mediebilde.

Foreldremøter
En del lærere bruker felles foreldremøter til å informere foreldre om NUL og oppfordrer de voksne til å bidra til elevenes mediebevissthet. En samtale rundt middagsbordet om hva som står i avisen, eller kanskje en felles stund foran fjernsyn under nyhetene. Gode diskusjoner rundt tema som blir berørt i avisen eller på nyhetene er selvfølgelig viktig.

Bruk av internett
På de fleste skoler har elevene god tilgang på PC med internett. Klasser setter av noen minutter i forkant av "testen" med NUL. Elevene får da mulighetene til å skumme de viktigste nyhetene som er blitt berørt den siste uken. Elevene blir også flinke til å søke logisk, ved f.eks. å bruke avisenes søkemotorer i stedet for Google hvis en er på jakt etter dagsaktuelle nyheter.

Bruk av grupper
Lærere deler ofte elevene inn i grupper. Her får elevene mulighet til å fordele ansvarsområder. Noen følger med innenriks, noen med utenriks og noen sport og kultur. I forkant av NUL skal så hver enkelt informere elevene i sin gruppe om de viktigste sakene innenfor sitt ansvarsområde. Deretter blir NUL-arkene delt ut og gruppen prøver å få best mulig score.

Konkretisering av grublis
Det er viktig at lærerne tilbyr konkretiseringsmateriell når en skal løse grubilser. En god del av disse er lettere å løse om en har hjelpemiddel tilgjengelig.

Gulrot-prinsippet
En del klasser bruker NUL-oppgavene, gruppene og svarprosenten med en eller annen form for belønning om de følger godt med og svarer bra på oppgavene. Det være seg slåball i friminuttet, kinobesøk, frilek o.l. Her er det ofte bare fantasien som setter grensene...

Tips til bruk av "Innertieren"
Elever kan svare individuelt, men det er kanskje en enda bedre idé å la dem få jobbe i par eller i små grupper. Gruppene kan være like over en periode, så kan en kjøre en liga i klassen med score og tabeller.

Eller hva med å bruke Excelfilene, slå totalsummene sammen og utfordre andre klasser på trinnet eller skolen? Mange skoler har ikke nok nettbrett eller datamaskiner til å dekke en hel klasse. Skoler som har prøvd ut produktet har klart å ordne seg med å gjennomføre med grupper, mens noen har avtalt med foresatte at elever har fått lov til å ha med seg smarttelefon den dagen Innertieren skal gjennomføres